Recent News
Jak radzić sobie z depresją?

Metody badania

Merrill i współautorzy wykorzystali dane zebrane w ciągu sześciu miesięcy przez badaczy z University of Pittsburgh, na krajowej próbie 978 osób w wieku 18-30 lat.

Merrill wyjaśniła, że jej zespół użył Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta, aby ocenić depresję na poziomie wyjściowym i po zakończeniu badania. Powiedziała, że badacze i praktycy powszechnie używają tej ankiety w ustawieniach klinicznych.

Uczestnicy tego badania podali, ile czasu spędzili na 10 wiodących platformach mediów społecznościowych.

Badacze wykorzystali Model Pięciu Czynników, powszechnie akceptowaną teorię osobowości, do oceny cech osobowości. Zbadali dane pod kątem związków między cechami osobowości (neurotyczność, ugodowość, otwartość, sumienność i ekstrawersja), korzystaniem z mediów społecznościowych i rozwojem depresji w ciągu 6 miesięcy.

Powiązania z ugodowością, neurotycznością

Zespół stwierdził, że uczestnicy o wysokiej ugodowości byli o 49% mniej narażeni na rozwój depresji niż osoby o niskiej ugodowości.

Jednakże osoby o wysokiej neurotyczności były ponad dwukrotnie bardziej narażone na rozwój depresji niż osoby o niskiej neurotyczności.

Autorzy badania stwierdzili:

„Dla każdej cechy osobowości, zwiększone wykorzystanie mediów społecznościowych było znacząco związane z rozwojem depresji. Warunki interakcji wykazały, że związki między korzystaniem z mediów społecznościowych a rozwojem depresji nie różniły się w zależności od żadnej z cech osobowości.”

Badacze analizowali jedynie dane dotyczące młodych dorosłych, więc przestrzegają przed rozszerzaniem swoich ustaleń na inne grupy wiekowe.

Zbudowany dla naszej uwagi

Ponieważ SMU było znacząco związane z rozwojem depresji dla wszystkich cech osobowości, badacze zachęcają praktyków do „ukierunkowania redukcji korzystania z mediów społecznościowych ogólnie, niezależnie od typu osobowości.”

Eksperci twierdzą, że to jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Dr Lisa W. Coyne, jest adiunktem psychologii w Harvard Medical School i starszym konsultantem klinicznym w Child and Adolescent OCD Institute w McLean Hospital w Belmont, Massachusetts.

W podcaście z kwietnia 2022 r., Dr Coyne powiedziała, że ograniczenie czasu mediów społecznościowych jest wyzwaniem, „ponieważ te platformy są zbudowane tak, aby utrzymać naszą uwagę.”

Powiedziała, że media społecznościowe „[…] mają na celu […] przechwycenie cię i kształtują twoje zachowanie, aby nadal cię angażować.”

Dr Coyne ostrzegła, że nie ma łatwego lub właściwego sposobu na skalowanie się na SMU, ponieważ „wiąże się to z gotowością do bycia niewygodnym, gotowością do odczuwania braku [mediów społecznościowych].”

Doradziła planowanie zadań, aby wypełnić czas normalnie spędzony na scrollowaniu. Zalecała wyznaczanie małych, celowych celów, takich jak dzwonienie do przyjaciela, spacer, prace domowe lub czytanie.

Implikacje dla interwencji

Merrill, dr Primack i dr Cao mają nadzieję, że ich praca może pomóc w prowadzeniu interwencji mających na celu zmniejszenie ryzyka depresji wśród młodych dorosłych.

Twierdzą, że zrozumienie związku neurotyczności i ugodowości z różnymi rodzajami ryzyka depresji może pomóc lekarzom skuteczniej dostosować opiekę.

„Umiejętność korzystania z mediów, która skupia się na empatii, byłaby cenna dla użytkowników mediów społecznościowych w czasie ekspansji i integracji technologii” – uważa Merrill.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *