Recent News
Wnioski dotyczace zwinności firmy

Wnioski dotyczące zwinności

W naszych badaniach stwierdziliśmy, że duże, ugruntowane firmy mają tendencję do sztywności, ponieważ zazwyczaj są zbyt stabilne i złożone, aby poradzić sobie z otaczającą je niepewnością i tempem zmian. Podróż w kierunku zwinności oznacza wykorzystanie siły ich skali przy jednoczesnym naśladowaniu zwinności i prostoty startupów. Jednak wielu menedżerów poszukujących zwinności sięga po popularne metodyki zwinne, takie jak scrum. Chociaż mogą one być przydatne, nie można ich szybko przyswoić w kryzysie – firmy mogą i powinny być zwinne, niekoniecznie „robiąc” zwinność.

Chociaż stworzyła trzy rodzaje zespołów, Grupa Clarins nie przyjęła konkretnej metody zwinnej; zamiast tego zaprojektowała swoją organizację wokół ośmiu podstawowych zasad zwinności (patrz wykres). Aby wzmocnić swoją zwinność, zaprojektowała organizację, która upoważniła pracowników w małych zespołach wielofunkcyjnych (zespoły Co jeśli? i Co dalej?) do szybkiego eksperymentowania poprzez uczenie się od klientów i trendów w branży. W tym samym czasie zespół What now? tworzył podstawy stabilności.

Clarins uprościł również sposób działania firmy, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom wewnętrznej złożoności. Jej ruch w kierunku ominięcia tradycyjnej biurokracji i silosów krajowych miał na celu usprawnienie organizacji poprzez tworzenie wspólnie egzekwowanych decyzji. Jednak liderzy firmy musieli również uszanować złożoność jej globalnego wpływu na zaawansowane i wschodzące rynki, różnicując niektóre decyzje na poziomie krajowym. W istocie, każda firma powinna zaprojektować swoje podejście w sposób, który odpowiada jej strategii, branży i ogólnej wydajności. Poziom niepewności i szybkość zmian mogą być różne w poszczególnych firmach, a nawet w obrębie jednej firmy.

Liderzy muszą również przyjąć podejście holistyczne. Nasze badania wykazały jednak, że wiele firm nie dąży do pozbycia się sztywności w wystarczająco holistyczny sposób. Na przykład, kiedy firmy wprowadzają scrum lub lean startup, koncentrują się na ceremoniach i procesach, ale często zapominają o zmianie motywacji, stylu przywództwa, nagrodach itd. Porównaj to z Grupą Clarins. Chociaż firma nie rozpoczęła formalnej restrukturyzacji, poprzez swój eksperyment oddziałowy miała na celu dostosowanie kluczowych elementów projektu organizacyjnego tak, aby wzajemnie się wzmacniały: opracowanie globalnych procesów, zwiększenie wykorzystania cyfrowych narzędzi komunikacji i współpracy, wprowadzenie nowych bodźców i metryk oraz skupienie się na akceptacji przywództwa.

Wreszcie, kierownictwo Grupy Clarins jest świadome, że kiedy powróci pewien stopień normalności, firma może powrócić do starych nawyków – i łagodzi to ryzyko na kilka sposobów. Na przykład, potraktowali swój eksperyment z oddziałem jako pilotaż, z którego oni i cała organizacja będą się uczyć, i planują przegląd całej firmy po ustąpieniu pandemii, aby ocenić, jak organizacja powinna dalej się rozwijać.

Inna taktyka łagodzenia skutków jest związana ze stylem przywództwa. Aby promować zwinność, zespół przywódców pracował nad tym, jak stworzyć coś, co nazywamy bezpieczną bazą dla pracowników do eksperymentowania – czyniąc porażkę akceptowalną, a nawet krytyczną częścią drogi do sukcesu – a liderzy wspierali menedżerów średniego szczebla, aby również zbudowali tę bazę. Sieć nauczania wdrożona w firmie Clarins umożliwiła pracownikom dzielenie się tym, co działało dobrze (a co nie). Dając jasny kierunek i zapewniając rygorystyczną odpowiedzialność, kierownictwo stworzyło również poczucie pewności i zaufania. Wiedziało, że musi modelować zmiany, aby transformacja się przyjęła.

Często słyszymy od liderów wyższego szczebla, że ich największym lękiem, jeśli chodzi o zwinność, jest chaos. Chociaż zwinność wymaga od liderów podejmowania odważnych eksperymentów, celem jest uzyskanie elastyczności przy zachowaniu stabilności. Liderzy osiągają to poprzez zrozumienie, czym jest zwinność i zbudowanie kompleksowego podejścia opartego na jej podstawowych zasadach, a nie domyślanie się metod zwinnych. Nie chodzi o utratę kontroli, ale raczej o stworzenie środowiska, w którym firmy mogą zmieniać się wraz z upływem czasu i reagować na niepewność w sposób równoważący to, czym są, z tym, czym chcą być.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *